راهنمای انتخاب سایز کفش های ورزشی

روش اندازه گیری سایز کفش :

بدلیل تفاوت سایز کفش در برندهای مختلف برای اطمینان از درستی سایز کفش خود قبل از اقدام به خرید کفش مراحل زیر را انجام دهید:
– پاهای خود را بدون جوراب و پوشش روی یک سطح صاف (یک تکه کاغذ بزرگتر از پاهای خود) قرار دهید.
– روی همان سطح صاف پشت پایتان را به دیوار یا جسم ثابتی بچسبانید.

ادامه مطلب