ماساژور پا BC-50

موجود

برخی از مزایا:
کامل ترین دستگاه ماساژ کف پا
کمک به بهبود درد کف پا
بر طرف نمودن خواب رفتن پا
کمک به برطرف خار پاشنه
رفع استرس و بی قراری به روش ماساژ شیاتسو ژاپن از طریق اعصاب کف پا