دستگاه push-up board(لوازم تناسب اندام)

350,000 تومان

عضلات خاص را هدف قرار دهید: شانه ها ، قفسه سینه ، پشت و عضلات سه